Prezentare generală

Elaborarea Planului de Management al ariei protejate CheileRudăriei

Beneficiar:
Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița - Centrul de Cercetări pentru Protecția Mediului și a Bunurilor Culturale în Arealul European.
www.uem.ro, www.cpmbc.uem.ro

Proiectul este finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu (Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000).
Valoarea totală a proiectului este de 1.081.346,52 lei, din care 920.793,00 lei sunt cheltuieli eligibile (finanţare nerambursabilă din FEDR şi buget de stat) şi 160.553,52 lei, contribuţia solicitantului.