Hărți

Harta Geologică

Formațiunile geologice de aici aparțin Domeniului Danubian, unitatea de Almăj, în apropierea pânzei de șariaj care-l separă pe acesta de Domeniul Getic.
Rocile metamorfice. Fac parte din faciesul șisturilor verzi de vârstă Proterozoic superior - Antecarbonifer superior, în cadrul unei structuri de metamorfism regional în condițiile faciesului amfibolitelor cu almandin. Rocile reprezentate de șisturi cristaline, gnaise, filite, cuarțite, micașisturi și paragnaise sunt diaftorizate pe o mare suprafață din perimetrul de referință prezentând un metamorfism dinamic avansat, evidențiat de rocile laminate și retromorfozate.
Intruziunile cu magmatite metablastice sunt localizate în sectorul nord estic al perimetrului pe o suprafață redusă.
Depozitele Cuaternare de vârstă Holocen, sunt reprezentate de pietrișuri și nisipuri doar pe suprafețe reduse, în albia pârâului Rudăria.  

Harta Geografică Sud-Vestul României

Cheile Rudăriei se află în SV-ul României, Județul Caraș-Severin în Munții Almăjului, grupare montană a Munților Banatului și se întinde pe o suprafață de 300 ha.  

Harta României

Rezervația Naturală Cheile Rudăriei și Situl de Importanță Comunitară sunt situate în sud-vestul României, în nordul Munților Almăjului, pe cursul pârâului Rudăria, având o suprafață de 300 ha.
Din punct de vedere administrativ, se află în regiunea de dezvoltare Vest, Județul Caraș – Severin, Unitatea Administrativ – Teritorială Eftimie Murgu.